نشریه و انتشارات

1- سیاست گذاری چگونگی نشر

2- چاپ و عرضه نشریات وكتب آموزشی انجمن  سالمندشناسی و طب سالمندی با هماهنگی هیئت مدیره و کمیته آموزشی و پژوهشی

3- عرضه و فروش انتشارات انجمن  سالمندشناسی و طب سالمندی درنمایشگاه های داخلی و بین المللی با هماهنگی کمیته‌های مربوطه

4- برآورد بودجه و نیازهای سالانه انتشارات

 

کمیته روابط بین الملل

۱- برقراری ارتباط با مراكز علمی معتبر درسطح بین المللی

۲- حفظ و ارتقای ارتباطات موجود با انجمن های سالمندشناسی و طب سالمندی جهانی

۳- برقراری ارتباطهای آموزشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته آموزش

۴- برقراری ارتباطهای پژوهشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته پژوهش

۵- انعكاس فعالیتهای انجمن سالمندشناسی و طب سالمندیدر سطوح جهانی

۶- تمدید ثبت نام سالانه انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی و کمک به اعضای داوطلب برای ثبت نام در انجمن بین المللی

7- هماهنگی جهت حضور اساتید و اعضای توانمند انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی برای سخنرانی در کنگره‌های بین المللی

کمیته آموزش

 

1. تدوين دوره هاي آموزش حضوری برای سالمندان و کلیه افراد و تخصص هایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با سالمندان در ارتباط میباشند
2. طراحی کارگاه‌های آموزشی متنوع برای سالمندان و کلیه افراد و تخصص هایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با سالمندان در ارتباط میباشند
3. ارايه راهكارها و پيگيري راه اندازي آموزش مجازي
4. توانمندسازي اعضاي انجمن در قالب برنامه هاي بازآموزي و جلسات ماهانه
5. نظارت مستمر بر برگزاري و محتواي علمی و آموزشي كارگاههاي مختلف انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی در تهران و شهرستانها و یا هر مکانی که به نام انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی برگزار ميشود.
6. ارتباط با موسسات علمی و آموزشي دانشگاهي و غيردانشگاهي جهت هدايت آموزشهاي مرتبط و برگزاری سخنرانی‌ها و سمینارها
7. مدیریت محتوا و نحوه اجرای جلسات ماهانه و دعوت از اساتید دانشگاه ها ، کارشناسان و متخصصان 

8.نهیه کتابچه ها و پن فلت ها

کمیته پژوهش

1-تعيين اولويتهاي پژوهشي انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی
2-برگزاري دوره هاي آموزش روش تحقيق ومقاله نويسي
3-برگزاري سمينارهاي پژوهشي درقالب كنفرانس، پانل وكنگره هاي كشوري و بين المللي

6-ايجاد ارتباطات درحوزه پژوهش هاي مرتبط با مراکز تحقیقاتی ،پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی فعال در حوزه سالمندی
7-نشر و چاپ جزوه،بروشورو.. بصورت آموزشی و مجازی در حوزه های مربوط به سالمندی
8-جذب گرنت های پژوهشی و حمایت از پژهشگران و طرح های مرتبط با سالمندی

نمایش تعداد مطالب
411143
© 2017 انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.