کمیته آموزش

کمیته آموزش

 

1. تدوين دوره هاي آموزش حضوری برای سالمندان و کلیه افراد و تخصص هایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با سالمندان در ارتباط میباشند
2. طراحی کارگاه‌های آموزشی متنوع برای سالمندان و کلیه افراد و تخصص هایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با سالمندان در ارتباط میباشند
3. ارايه راهكارها و پيگيري راه اندازي آموزش مجازي
4. توانمندسازي اعضاي انجمن در قالب برنامه هاي بازآموزي و جلسات ماهانه
5. نظارت مستمر بر برگزاري و محتواي علمی و آموزشي كارگاههاي مختلف انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی در تهران و شهرستانها و یا هر مکانی که به نام انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی برگزار ميشود.
6. ارتباط با موسسات علمی و آموزشي دانشگاهي و غيردانشگاهي جهت هدايت آموزشهاي مرتبط و برگزاری سخنرانی‌ها و سمینارها
7. مدیریت محتوا و نحوه اجرای جلسات ماهانه و دعوت از اساتید دانشگاه ها ، کارشناسان و متخصصان 

8.نهیه کتابچه ها و پن فلت ها

نمایش تعداد مطالب
411120
© 2017 انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.