کمیته روابط بین الملل

کمیته روابط بین الملل

۱- برقراری ارتباط با مراكز علمی معتبر درسطح بین المللی

۲- حفظ و ارتقای ارتباطات موجود با انجمن های سالمندشناسی و طب سالمندی جهانی

۳- برقراری ارتباطهای آموزشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته آموزش

۴- برقراری ارتباطهای پژوهشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته پژوهش

۵- انعكاس فعالیتهای انجمن سالمندشناسی و طب سالمندیدر سطوح جهانی

۶- تمدید ثبت نام سالانه انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی و کمک به اعضای داوطلب برای ثبت نام در انجمن بین المللی

7- هماهنگی جهت حضور اساتید و اعضای توانمند انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی برای سخنرانی در کنگره‌های بین المللی

نمایش تعداد مطالب
411094
© 2017 انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.