کمیته پژوهش

کمیته پژوهش

1-تعيين اولويتهاي پژوهشي انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی
2-برگزاري دوره هاي آموزش روش تحقيق ومقاله نويسي
3-برگزاري سمينارهاي پژوهشي درقالب كنفرانس، پانل وكنگره هاي كشوري و بين المللي

6-ايجاد ارتباطات درحوزه پژوهش هاي مرتبط با مراکز تحقیقاتی ،پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی فعال در حوزه سالمندی
7-نشر و چاپ جزوه،بروشورو.. بصورت آموزشی و مجازی در حوزه های مربوط به سالمندی
8-جذب گرنت های پژوهشی و حمایت از پژهشگران و طرح های مرتبط با سالمندی

نمایش تعداد مطالب
411098
© 2017 انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.