عضویت پیوسته

عضویت پیوسته:

  • هیات موسس انجمن
  • کلیه دارندگان مدرک PHDسالمندشناسی یا سلامت سالمندان یا Mph سالمندی (دارای مدرک تایید شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
  • متخصصین طب سالمندان یا دارندگان فلوشیپ های سالمندان(دارای مدرک تایید شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
  • حداقل مدرک کارشناسی ارشد به بالا در رشته های سلامت سالمندان یا سالمندشناسی ،پیراپزشکی یا توانبخشی با مدرک گرایش سالمندی(داررای مدرک تایید شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
نمایش تعداد مطالب
122547
© 2017 انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.